PRO-TEC dízel motor tisztító üzemanyag adalék 375ml

Nincs raktáron
PRO-TEC dízel motor tisztító adalék 375ml
3 550 Ft

PRO-TEC dízel rendszerű motorok tisztító adalékja 375ml

Részletek

PRO-TEC DÍZEL RENDSZERŰ MOTOROK - TISZTÍTÓ ADALÉKANYAGA

(cikkszám: 1201)

Előnyei:

 • Hatásosan eltávolít üzemszerű szennyeződéseket az egész dízelrendszerből, a tanktól az égéstérig.
 • Eltávolít gyantás, ragacsos lerakódásokat a befecskendező fúvókákból és a befecskendező- szivattyúból.
 • Eltávolít kokszos maradványokat és kormos lerakódásokat az egész felső hengertérből.
 • Keni és védi a dízelbefecskendező rendszert és az egész hengerteret.
 • Megakadályozza az üzemanyag oxidációját.
 • Meggátolja a mikroorganizmusok keletkezését.
 • Meggátolja a paraffin-csomósodást
 • Tökéletes üzemanyag-porlasztást biztosít

Ezáltal: 

 • az égés tiszta és erőteljes lesz.
 • azonnal észlelhetô füst- és koromcsökkenés.
 • optimális hidegindítási tulajdonság.
 • javított motorteljesítmény.
 • érzékelhető üzemanyag megtakarítás                          
 • a befecskendező rendszer élettartama növekszik. 
 • növeli a katalizátor működőképességét és élettartamát.

Alkalmazása: A PRO-TEC Dieselrendszer tisztítót a legjobb hatás eléréséért lehet koncentráltan, rendszertisztító készülékkel használni. Ehhez kérje szervize segítségét. Üzemanyagtartályba való alkalmazás is lehetséges, 375 ml. maximum 80 liter üzemanyaghoz elegendő (túladagolás nem lehetséges). Ajánlás: a teljes flakon tartalmát  (375 ml) töltse 20-25 liter üzemanyaghoz évente kétszer vagy 10-15 ezer kilométerenként!

FIGYELEM:                    PIKTOGRAM: GHS02, GHS 07, GHS 08

H224 – Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz. H304 – Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H315 – Bőrirritáló hatású. H319 – Súlyos szemirritációt okoz. H361 – Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket. H373 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. P101 – Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 – Gyermekektől elzárva tartandó. P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P260 – A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. P273 – Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P302 + P352 – HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P301 + P310 – LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P314 – Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. P331 – TILOS hánytatni. P405 – Elzárva tárolandó. P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális gyűjtőhelyre kell vinni.

Tartalmaz: szénhidrogéneket C10-C13, n-alkánok, ciklikus izóalkánok, toluol, <2% aroma, xilén

 

Figyelem: Tisztítófolyadék, nem üzemanyagadalék!

Minőségét megőrzi a gyártástól (lásd csomagoláson) számított 5 évig.

Adatok
Gyártó
PRO-TEC
EAN kód
4042293120115
Cikkszám
P1201
Tömeg
375 g/db
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!