PRO-TEC dízel tisztító üzemanyag adalék 375ml common rail

-20%
Nincs raktáron
PRO-TEC nagynyomású dízelrendszer tisztító adalék 375ml common rail
3 950 Ft
3 150 Ft
Kezdete: 2021.08.10   A készlet erejéig!

Common rail nagynyomású dízelrendszer tisztító és védő adalékanyag P2101

Részletek

Common Rail Highpressure Diesel System Clean & Protect

 Common rail nagynyomású dieselrendszer tisztító és védő (cikkszám: 2101, 2102)

Ez a tisztító és védő termék a nagynyomású Diesel rendszerekhez (közvetlenbefecskendező pl. common rail, pumpe dűse) kifejlesztett anyag, mely minden szempontból megfelel az itt elvárt követelményeknek. Használata különösen ajánlott a megnövelt szervizidőtartam esetén. Részecskeszűrős rendszerekhez is alkalmazható. Megbízhatóan eltávolít minden üzemanyagból származó szennyeződést a rendszerből.       

• Biztosítja az optimális tüzelőanyag-porlasztást, és ez által a legjobb hatásfokot

• Garantálja a biztos, és alapos kenést az egész rendszerben, különösképpen a nagynyomású szivattyúban.

• Szétbomlasztja a gázolajban előforduló vízbuborékokat. Túlteljesíti a DIN EN ISO 12156-1 HFRR tesztjét.

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY, KISEBB FOGYASZTÁS, KEVESEBB KOPÁS, LEGJOBB HŐÉRTÉK ÉS HATÁSFOK

Alkalmazása: A PRO-TEC Nagynyomású Dieselrendszer tisztítót a legjobb hatás eléréséért lehet koncentráltan, rendszertisztító készülékkel használni. Ehhez kérje szervize segítségét. Üzemanyagtartályba való alkalmazás is lehetséges, 375 ml. maximum 80 liter üzemanyaghoz elegendő (túladagolás nem lehetséges).  Figyelem: Tisztítófolyadék, nem üzemanyag-adalék!

Figyelmeztetés: VESZÉLY   

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.  H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. H372    Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P260    A gőz/aerosol belélegzése tilos P273    Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P302+P352    HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P301 + P310 LENYELÉS esetén: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P331 TILOS hánytatni. P314    Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. P405    Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az anyagot és edényzetet veszélyes-, vagy speciális gyűjtőhelyre kell vinni.

Összetevők: Nafta (ásványolaj) hidrogénnel kénmentesített nehéz, Xilol, Toluol.

 

Eredeti zárt csomagolásban minőségét korlátlan ideig megőrzi.

Forgalmazó: PRO-TEC Kft.

1161 Budapest, Baross utca 121.Tel/Fax:0036/14054036; 

  www.pro-tec.hu;     E-mail: info@pro-tec.hu

Adatok
Gyártó
PRO-TEC
EAN kód
4042293210113
Cikkszám
P2101
Tömeg
375 g/db
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!